DamlaShippingLogoBlue

Aliaga Bölgesi Limanları

Gemi Acenteleri, deniz taşıt ve araçları ile yolcu ve yük taşımalarında gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve/veya kiracısı nam ve hesabına üçüncü kişi ve kuruluşlara karşı hak ve menfaatlerini tayin edilen bölge içinde koruyan ve bunun karşılığında ücret alan kişi ve kuruluşlardır. “Ticarette bir başkası için hareket eden; etki yaratan kişi” olarak da tanımlanır. Bu tanımın en önemli kısmı, ‘etki yaratan’ ifadesidir. Gemi yöneticisi ve yük sahibi acenteye, coğrafi konum itibariyle yabancı ülke limanlarına gönderdiği gemi ve yük için, kendi çıkarlarını gözeten, talimatlarını alan, onları iyi ve karlı sonuca eriştiren, kendi varlıklarının bir uzantısı olarak bakarlar.

 

Acentelerinin görevi, her zaman için geminin ve tarafların çıkarlarını korumaktır.

Yaptığımız görevler arasında ;

 

  • Gemi gelmeden evvel Boğaz Trafik kontrollerine, Liman Başkanlıklarına, Sahil Sağlık, Emniyet ve Gümrük Teşkilatlarına geminin eni, boyu, tonilatosu, geldiği limanı, yükü, yanaşacağı limanı vb gibi bilgileri vermek,
  • Geminin yanaşmasını, tahliye veya yükleme ile ilgili programı, yükleyici-alıcı ve liman işletmeleri arasında iş koordinasyonunu sağlamak,
  • Yükleme-boşaltmalarla ilgili “Olaylar Çizelgesini” tutmak ve ilgililere imzalatmak,
  • Gemi personel değişikliği ve personelin sağlık sorunlarını gidermek, yakıt, kumanya, su, malzeme ikmalleri ile transit olarak gemiye gönderilen yedek parçalarının gemiye verilmelerini koordine etmek.
  • Liman ve gemiyi yükleme-boşaltma sırasında muhtemel olarak etkileyecek çalışma koşulları hakkında Armatörü düzenli olarak zamanında haberdar etmek,
  • Gemiye yüklenen yükün konşimentolarını taşıma anlaşması şartlarına göre tanzim ederek yükleyici/taşıtanlara vermek,

Sizlere Aliağa Bölgesinde aşağıdaki limanlarda işlem görecek gemileriniz için en yüksek görev bilinciyle hizmet vermekteyiz. 

 

 

 

SOCAR ALİAGA LİMANI

PETKİM LİMANI

NEMPORT LİMANI

İDÇ LİMANI

EGE GÜBRE ALİAGA LİMANI

BATILİMAN ALİAGA

Gemi Acenteleri, deniz taşıt ve araçları ile yolcu ve yük taşımalarında gemi sahibi, kaptanı, işleticisi ve/veya kiracısı nam ve hesabına…

Dökme Yük Taşımacılığı Nedir? Dökme yani demonte veya büyük hacimli yükler en çok taşınan yük tipleri arasında yer almaktadır. Dökme…

Dünyadaki kuru yük taşımacılığının en çok tercih edilen yolu deniz yoluyla kuru yük taşımacılığıdır. Dünya genelinde her yıl artarak devam…

Her tip geminin limanlara olabildiğince çabuk ve verimli bir şekilde girip çıkmasını sağlamak için tam liman acenteliği hizmeti sunar. Acentelik…

Denizciler gemilerde çalışmak üzere istihdam edilen kişilerdir. Görevine bağlı ve daima cesaretlidirler.